Kurzy španělštiny v Malaze.
 

Typy kurzů

Kurz 20

Výuka: 4 hodiny denně od pondělí do pátku (celkem: 20 vyučovacích hodin týdně)
Úroveň výuky: od začátečníků až po velmi pokročilé
Max. počet studentů ve skupině: 8
Jedná se o standardní kurz s komplexní výukou španělského jazyka. Kurz je v souladu s Evropským referenčním rámcem pro jazyky, se zaměřením na gramatiku, slovní zásobu a rozvíjení lingvistických a komunikačních dovedností(poslech, čtení, schopnost konverzace a kvalita písemného projevu).

 

Kurz 25

Výuka: 5 hodin denně od pondělí do pátku (celkem: 25 vyučovacích hodin týdně)
Úroveň výuky: od začátečníků až po velmi pokročilé
Max. počet studentů ve skupině: 8
Kurz je určen pro studenty, kteří se chtějí jazyk učit intenzivněji. V hodině navíc je probírána konverzace, procvičování naučeného, rozšíření slovní zásoby a prohloubení znalostí o španělské kultuře.

Kurz 30

Výuka: 6 hodin denně od pondělí do pátku (celkem: 30 vyučovacích hodin týdně)
Úroveň výuky: od začátečníků až po velmi pokročilé
Max. počet studentů ve skupině: 8
Standardní kurz, který je rozšířený o 2 hodiny denně. Je určen studentům, kteří chtějí velmi intenzivně studovat španělštinu a studentům krátkodobých nebo středně dlouhodobých kurzů.

Kurz 20+5

Výuka: 4 hodin denně kurzu ve skupině + 1 hodina individuálně, od pondělí do pátku (celkem: 25 vyučovacích hodin týdně)
Úroveň výuky: od začátečníků až po velmi pokročilé
Max. počet studentů ve skupině: 8
Standardní kurz, který je doplněn 1 hodinou individuální výuky denně, jejíž obsah si účastník může zvolit podle svých potřeb a zájmů.

Kurz 20+10

Výuka: 4 hodin denně kurzu ve skupině + 2 hodiny individuálně, od pondělí do pátku (celkem: 30 vyučovacích hodin týdně)
Úroveň výuky: od začátečníků až po velmi pokročilé
Max. počet studentů ve skupině: 8
Standardní kurz, který je doplněn 2 hodinami individuální výuky denně, jejíž obsah si účastník může zvolit podle svých potřeb a zájmů.

Individuální kurzy

Kurzy jsou pro studenty, kteří si přejí pouze individuální výuku. Počet hodin si zvolí sám student, stejně jako obsah výuky. (Pro sestavení plánu výuky jsou studentovi k dispozici naši lektoři.)

Přípravné kurzy na zkoušku D.E.L.E.

Kurz probíhá formou kurzu 20 + 10. To znamená 4 hodiny denně ve skupině, kde se pracuje na rozvoji jazykových schopností a dvě individuální hodiny pro specifickou přípravu na zkoušku D.E.L.E.

Specializované kurzy

Zde najdete naše nejčastější specializované kurzy. Pokud chcete realizovat
kurz, který není v naší nabídce, neváhejte a kontaktujte nás.

 • Španělština pro právníky
 • Španělština pro ekonomy
 • Španělština pro cestovní ruch
 • Španělština a španělská literatura
 • Španělština pro učitele

Program pro skupiny

Naše programy pro skupiny jsou zaměřeny na žáky, studenty univerzit nebo jakékoliv jiné skupiny, které se chtějí naučit španělsky v Malaze a chtějí projít kurzem podle určitého programu.


Pokud máš jakékoliv dotazy ohledně našich kurzů, kdykoliv nás kontaktuj a my ti je rádi zodpovíme.

Ve škole se využívá aktivní didaktická metoda, která od prvního dne klade důraz na praktikování naučeného materiálu a na porozumění mluveného slova.

Před začátkem kurzu skládají všichni studenti test, na jehož základě se rozdělují do skupin podle odpovídající úrovně španělštiny. Díky skupinám s menšími počty studentů mohou lektoři sledovat pokroky každého účastníka kurzu a zároveň se přizpůsobit jejich schopnostem, zdůraznit silné stránky a pracovat na stránkách slabých.

Každý den se konají schůzky všech učitelů, kde se posuzují úspěchy každé skupiny a každého studenta. Hodiny španělštiny jsou připraveny podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a odpovídají všem jeho stanovám(poslech, čtení, schopnost konverzace a kvalita písemného projevu). Kurzy tak obsahují nezbytné elementy pro výuku španělštiny. Každý den probíhá výuka ve dvou částech: V první části je probírána teorie gramatiky, její procvičování, poslech a porozumění textu. Druhá část se koncentruje na novou slovní zásobu a její procvičování v konverzaci, protože víme, že toto je ta nejlepší forma osvojení nabytých znalostí.

Pokud se chcete dozvědět více o obsahu Společenského rámce, klikněte na odkaz Úrovně.

Nezapomněli jsme ani na začlenění studentů do španělské společnosti, které výborně doplňuje výuku. Organizujeme různé aktivity, orientované na prohloubení znalostí a přiblížení španělské kultury, zvláště té andaluské.

Materiál na výuku je vybírán podle doporučení Institutu Cervantes, který je doplněn vlastním materiálem lektorů.

Základní informace:
 • Každý kurz obsahuje 1 konzultační hodinu týdně, kterou mohou studenti využít k opakování probrané látky.
 • Na začátku každého kurzu skládá každý student test úrovně a podle jeho výsledku je zařazen do odpovídající skupiny.
 • Na konci kurzu dostane student certifikát s uvedením doby a data kurzu, celkovým počtem hodin a dosaženou úrovní. Pokud si to student přeje, může na konci kurzu skládat zkoušku a obdržet certifikát s osvědčením.
 • Kurzy začínají každé pondělí.
 • Doba trvání jedné vyučovací hodiny je 45 minut.
 • Maximální počet studentů ve skupině je 8.
 • V případě, že je dva dny v týdnu svátek, bude v jednom z nich probíhat výuka.
 • Výuka probíhá dopoledne. Např. kurz 20 začíná v 10:00 a končí ve 13:30, mezi výukou je od 11:30 do 12:00 přestávka. Vícehodinové kurzy(Kurz 25, Kurz 30, Kurz 20+5, Kurz 20+10 a další specializované kurzy) mají hodiny navíc rozvržené buď před a nebo po standardní výuce(dle přání studenta a možností akademie).
  V hlavní sezóně se, vzhledem k vyššímu počtu studentů, může výuka přesunout do odpoledních hodin.
   Enero / January / Januar: 1, 7
Febrero / February / Februar: 28
Marzo, March, März: -
Abril, April, April: 18, 19
Mayo, May, Mai: 1
Junio, Jun, Juni: -
Julio, July, Juli: -
Agosto, August, August: 15, 19
Septiembre,September, September: 9
Octubre, October, Oktober: 12
Noviembre,November, November: 1
Diciembre, December, Dezember: 6, 9, 25


Vacaciones Navidad:
23 diciembre a 7 de enero.
Christmas Holidays:
December 23st to January 7th.
Weihnachtsferien:
Dezember 23 - Januar 7.


Naši vysocekvalifikovaní učitelé mají dlouholeté zkušenosti ve výuce španělského jazyka pro cizince, které získali během působení v různých jazykových institucích. Učitelé vysvětlují látku jasně a přehledně s intenzivním procvičováním. Během kurzu jsou nabízeny různé aktivity, jako třeba výuka ve škole, ale i mimo ní, hry, exkurze po městě, natáčení krátkého filmu nebo příprava španělských specialit. Během dlouholeté spolupráce učitelů vzniklo několik základních bodů, kterými se škola řídí:

 • aktivní a moderní metoda výuky, vyvinutá učiteli v průběhu dosavadní výuky zahraničních studentů
 • lektoři spolu s hlavním koordinátorem průběžně sledují výsledky všech skupin a studentů a starají se o to, aby byl student integrován do správné skupiny, která odpovídá jeho znalostem a pokroku
 • ve škole panuje mezi všemi velmi přátelská atmosféra s jednáním na osobní úrovni

všichni lektoři a hlavní koordinátor výuky jsou studentům v případě jakýchkoliv dotazů k dispozici

Úrovně kurzů španělštiny

Program výuky naší školy je sestaven podle Společenského evropského referenčního rámce, stanoveného Radou Evropy a v souladu s vývojem a kritérii Institutu Cervantes a Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE).
V následující tabulce jsou uvedeny všechny jazykové úrovně s pojmenováním a odpovídajícími úrovněmi certifikátů DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) Institutu Cervantes.

 

Úroveň Název DELE
A1 Základní znalosti jazyka (Breakthrough)  
A2 Základní znalosti jazyka (Waystage)  
B1 Samostatné používání jazyka (Threshold)

DELE Základní úroveň

B2 Samostatné používání jazyka (Vantage)

DELE Střední úroveň

C1 Kompetentní používání jazyka (Effective Operational Proficiency)  
C2 Kompetentní používání jazyka (Mastery)

DELE Nejvyšší úroveň

 

Každá úroveň je velice rozsáhlá a proto jsme ji dále rozdělili do dalších stupňů, které jsou lépe přizpůsobené znalostem studentů. Abychom zlepšili tvou orientaci v daných úrovních, najdeš jejich podrobný popis níže. Tento popis ti může sloužit při rezervaci kurzu, kde máš uvést tvou přibližnou jazykovou úroveň. Tato informace je pouze orientační. Opravdová úroveň bude zjištěna na základě testu, který složíš po příjezdu do Malagy a podle kterého tě zařadíme do vhodné skupiny.

 

Úroveň Popis
Úplný začátečník

Nemáš žádné znalosti španělštiny nebo znáš pouze některá slova, ale nedokážeš tvořit žádné věty.

A1

Máš základní znalosti gramatiky a slovní zásoby a dokážeš vést jednoduchou konverzaci. Pokud na tebe někdo pomalu mluví, rozumíš mu. Mluvíš v přítomném čase a částečně i v budoucím. Víš již něco i o minulém čase.

A2

Dokážeš se vyjadřovat nejenom v přítomnosti, mluvíš ale i o tvých zkušenostech z minulosti, ačkoliv ještě děláš chyby. Ovládáš budoucí čas. Můžeš vést konverzaci o každodenních událostech.

B1

Dokážeš mluvit plynule, spontánně a s jistotou. Píšeš texty s dobrou strukturou a máš rozsáhlou slovní zásobu. Kromě ostatních elementů španělské gramatiky už ovládáš strukturu subjuntiva a používáš ji v přítomném čase.

B2

Tvoje účast v konverzaci s rodilými mluvčími je velmi plynulá, ačkoliv vážná témata ti ještě nejsou moc známá. Tvoje slovní zásoba je široká a ovládáš i slovní zásobu na specifická témata. Děláš pokroky ve studiu komplexních gramatických struktur subjuntiva a jeho různých slovesných časů.

C1

Bez problémů komunikuješ a rozumíš. Vyjadřuješ se plynulou a spontánní formou bez námahy, používáš španělská rčení a přísloví. Ustálily se komplexní gramatické struktury a nejkomplikovanější gramatika.

C2

Rozumíš všemu, co slyšíš a mluvíš na různých úrovních jazyka. Používáš různé varianty španělské řeči a dokonce i v složitých situacích se soustředíš na malé detaily. Při každé konverzaci používáš idiomy, fráze a hovorové výrazy.

 

 

Nabízí kurzy španělštiny  
Program skupiny v kurzů španělštiny  
Kurzy španělštiny Blog  
Fotografie Španělská škola v Malaze  

Naše škola španělského jazyka v Málaze. Zařízení, profesoři....

Naučte se španělsky v Malaze ve Španělsku

Naše škola se nachází v centru města Málaga. Disponuje učebnami pro výuku a různé projekty, společenskými prostory pro studenty, vnitřním dvorem...

Kurzy všech úrovní, příprava na zkoušku D.E.L.E. a specializované kurzy.

Kurzy španělštiny v Malaze ve Španělsku

Nauč se španělštinu na našich kurzech, které jsou přizpůsobeny všem jazykovým úrovním. Připrav se na zkoušky D.E.L.E. nebo vyzkoušej jeden ze specializovaných kurzů.

Kompletní nabídka všech doplňujících aktivit pro volný čas.

Španělské kurzy s činnostmi

Poznávání Málagy, jejích ulic, muzeí a historie. Provozovaní různých sportů, ochutnávka španělských specialit a výlety do přírody. Návštěvy přilehlých provincií a jejich památek.


  Agent of spanish school LinguaSpain  Španělská škola FAQ  Malaga studovat španělština

Málaga, Andalucía España Erasmus+